Home > Curriculum > Instructional Programmes (IP) > Mother Tongue > Chinese Language

Chinese Language

愿景

培养学生传承中华传统优良文化,以及终生学习华文的兴趣。

使命

打造一个学习华文的良好环境,根据学生的不同学习能力,因材施教,培育学生成为乐观进取,热爱华文的青少年。

教师
负责班级
电邮地址
张思瑾主任
(母语部主任)
3E-RESILIENCE,
4E-RESPONSIBILITY, 5N
chong_sze_khuin@moe.edu.sg
沈慧琪老师
(高级教师)
1EB2, 3E-CARE, 4E-CARE
sim_hui_kee@moe.edu.sg
翁玲玲老师
2EB2, 3E-RESPONSIBILITY, 3N-EXP,
4E-DIGNITY
ang_leng_leng@moe.edu.sg
杜文贤老师
1T-N1, 2N-NA, 2T-NA, 3E-DIGNITY, 4E-RESILIENCE
toh_mun_yeen@moe.edu.sg
王剑老师
1N-EXP, 2EB3, 3E-INTEGRITY, 5N
wang_jian@moe.edu.sg
王晓君老师
1EB4, 2EB1, 3E-HCL, 4E-INTEGRITY
wang_xiaojun@moe.edu.sg
周宏俊老师
1EB1, 1T-NA, 2EB4, 3T1, 4E-HCL, 4E-CLB, 4NB2
chew_hong_choon@moe.edu.sg
何金福老师
2T-NT, 3E-RESILIENCE, 3T-NA,4E-RESPONSIBILITY, 4T1
ho_king_hock@yahoo.com.sg
白欣彦 老师
2N-EXP, 3E-CARE, 4NB1, 4E-CARE
pak_xin_yan@moe.edu.sg
谢丽华老师 1N-NA, 1EB3, 2EB4, 3N-NA chia_lai_wah@moe.edu.sg

updated 24 October 2019