Home > About Us > Departments > Mother Tongue > Chinese Language Unit

Chinese Language Unit

愿景

培养学生传承中华传统优良文化,以及终生学习华文的兴趣。

使命

打造一个学习华文的良好环境,根据学生的不同学习能力,因材施教,培育学生成为乐观进取,热爱华文的青少年。

教师

负责班级

电邮地址

 张思瑾主任

母语部主任

3E-RESILIENCE,
4E-RESPONSIBILITY, 5N

chong_sze_khuin@moe.edu.sg

沈慧琪老师

(高级教师)

1EB2, 3E-CARE, 4E-CARE

sim_hui_kee@moe.edu.sg

翁玲玲 老师

2EB2, 3E-RESPONSIBILITY, 3N-EXP,
4E-DIGNITY

ang_leng_leng@moe.edu.sg

杜文贤 老师

1T-N1, 2N-NA, 2T-NA, 3E-DIGNITY, 4E-RESILIENCE

toh_mun_yeen@moe.edu.sg

王剑 老师

1N-EXP, 2EB3, 3E-INTEGRITY, 5N

wang_jian@moe.edu.sg

王晓君 老师

1EB4, 2EB1, 3E-HCL, 4E-INTEGRITY

wang_xiaojun@moe.edu.sg

周宏俊 老师

1EB1, 1T-NA, 2EB4, 3T1, 4E-HCL, 4E-CLB, 4NB2

chew_hong_choon@moe.edu.sg

何金福 老师

2T-NT, 3E-RESILIENCE, 3T-NA, 4E-RESPONSIBILITY, 4T1

ho_king_hock@yahoo.com.sg

白欣彦 老师
2N-EXP, 3E-CARE, 4NB1, 4E-CARE
pak_xin_yan@moe.edu.sg  
谢丽华老师1N-NA, 1EB3, 2EB4, 3N-NA chia_lai_wah@moe.edu.sg

updated 24 October 2019